GeniusPAY

Allt i ett lösning

Kassa och kortterminal

Ett komplett kassasystem som får plats i din hand.
Utmärkt lösning för både små och stora företag.
Kombinerar kassasystem med kortterminal
och kvittoskrivare.
Ett smidigt och lätthanterligt kassasystem.
Enkelt att själv administrera systemet när det gäller
statistik, rapporter och programmering.

Intresserad?